Directorios de aloxamentos (REAT)

Análise do conxunto dos aloxamentos turísticos a través da información procedente do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT)

Informes

03/03/2021 | directorio

Análise REAT - Marzo 2021

Fonte Turismo de Galicia

03/02/2021 | directorio

Análise REAT - Febreiro 2021

Fonte Turismo de Galicia

05/01/2021 | directorio

Análise REAT - Xaneiro 2021

Fonte Turismo de Galicia

02/12/2020 | directorio

Análise REAT - Decembro 2020

Fonte Turismo de Galicia

Rexistro de empresas e actividades turísticas: Aloxamentos

Datos extraídos do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT), baseados nos procedementos administrativos e os asentos rexistrais da Axencia Turismo de Galicia