Oferta: Empresas e actividades

Descrición sobre a composición da oferta e do tecido empresarial do sector turístico galego.

Informes sobre o aloxamento turístico

30/07/2020 | informe | Hoteis

Enquisa aos hoteis de Galicia durante o período de desescalada / Xuño 2020

Fonte Turismo de Galicia

16/01/2019 | informe | Aloxamentos regrados

Aloxamento turístico en Galicia / Ano 2018

Fonte Turismo de Galicia

06/06/2018 | informe | Aloxamentos regrados

Aloxamento turístico en Galicia: Análise da oferta / Maio 2018

Fonte Turismo de Galicia

Análise sobre o tecido empresarial

03/06/2014 | informe | Actividades de empresa

O sector turístico galego: Tecido empresarial / Informe anual 2013

Fonte Instituto Galego de Estatística (IGE)

03/06/2012 | informe | Actividades de empresa

O sector turístico galego: Tecido empresarial / Informe anual 2011

Fonte Instituto Galego de Estatística (IGE)

Rexistro de empresas e actividades turísticas

Datos extraídos do Rexístro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT), baseados nos procedementos administrativos e os asentos rexistrais da Axencia Turismo de Galicia