Traballo

Análise do mercado de traballo nas ramas características do turismo en Galicia.

20/02/2019 | informe | Enquisa poboación activa

Enquisa de Poboación Activa / Serie trimestral 2018

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

15/02/2018 | informe | Enquisa poboación activa

Enquisa de Poboación Activa / Serie trimestral 2017

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

23/02/2017 | informe | Enquisa poboación activa

Enquisa de Poboación Activa / Serie trimestral 2016

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

18/02/2016 | informe | Enquisa poboación activa

Enquisa de Poboación Activa / Serie trimestral 2015

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

12/02/2015 | informe | Enquisa poboación activa

Enquisa de Poboación Activa / Serie trimestral 2014

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

Datos

01/01/1900 | datos | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Serie mensual

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

01/01/1900 | datos | Enquisa poboación activa

Enquisa de poboación activa / Serie anual

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE)

01/01/1900 | datos | Enquisa poboación activa

Enquisa de poboación activa / Serie trimestral

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE)

Metodoloxía

01/01/1900 | metodoloxia | Documentación

Ficha: Afiliacións á Seguridade Social

01/01/1900 | metodoloxia | Documentación

Ficha: Informe anual de emprego

01/01/1900 | metodoloxia | Documentación

Ficha: Enquisa de Poboación Activa (EPA)