Traballo

Análise do mercado de traballo nas ramas características do turismo en Galicia.

19/11/2020 | informe | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Outubro 2020

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

21/09/2020 | informe | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Agosto 2020

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

18/08/2020 | informe | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Xullo 2020

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

14/07/2020 | informe | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Xuño 2020

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

29/06/2020 | informe | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Maio 2020

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

Datos

datos | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Serie mensual

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

datos | Enquisa poboación activa

Enquisa de poboación activa / Serie anual

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE)

datos | Enquisa poboación activa

Enquisa de poboación activa / Serie trimestral

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE)

Metodoloxía