Definición

Definimos como vivenda de uso turístico (VUT) aquela que é cedida a terceiras persoas de xeito reiterado e a cambio de contraprestación económica. Estas cesións fanse para estadías inferiores a trinta días consecutivos en vivendas que se atopan equipadas e con todas as características establecidas por vía regulamentaria. As VUT teñen ademais a peculiaridade de que poden ser ofertadas por particulares na súa propia vivenda.

Introdución

Segundo o Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT) a 01-01-2021 existen en Galicia 15.938 aloxamentos turísticos, dos cales 12.070 son vivendas de uso turístico. Estas cifras móstrannos o estendido que está na nosa comunidade este perfil de aloxamento, o cal aumentou nos últimos anos de forma extaordinaria.

Para facernos unha idea do protagonismo que está a coller, mostramos a continuación o incremento no número de aloxamentos dende xuño de 2017, mes no que se incorporou a categoría de "Vivendas de Uso Turístico".

Vemos como dende os primeiros meses o número de VUT comezou a aumentar a un ritmo inusual e moi superior ao de calquera outro tipo de aloxamento. Dende xuño de 2017, outros establecementos como os Apartamentos Turísticos ou os Albergues aumentaron o seu número nun 144,7% e un 132,04% respectivamente. Neste tempo, as VUT aumentaron nun 2.226,94%, pasando de 542 vivendas a 12.070 no mes actual.

Así, na actualidade as VUT engloban un 75,73% do total da oferta de aloxamentos, estando repartidas pola maioría dos concellos de Galicia pero con máis presencia nos das provincias de Pontevedra (92,1%) e A Coruña (91,6%).

Nos seguintes apartados analizaremos como se distribúen as VUT en Galicia tendo en conta os principais destinos turísticos, veremos tamén o número de prazas que abranguen e como se sitúan con respecto aos demais tipos de aloxamento.

Análise do número de prazas

A seguinte gráfica móstranos como as VUT son o tipo de aloxamento turístico que oferta de media un número menor de prazas. Esta característica supón que a pesar de abarcar o 75,73% do total de aloxamentos ofertados, englobe só un 31,24% do total das prazas.

A pesar disto, as VUT contan co maior número de prazas ofertadas (31,2%), seguidos polos hoteis cun 27,6% e os campamentos turísticos cun 13,5%.

Análise por rexións

Se nos fixamos no reparto por provincias, vemos na seguinte táboa como a maior parte das VUT se sitúan na provincia de Pontevedra, cun 47,4% do total de VUT e un 46,8% do total das prazas. A provincia con menor cantidade deste tipo de aloxamentos é Ourense, que conta cun 3,6% do total de VUT e un 3,7% do total das prazas.

Vivendas Prazas
Pontevedra 47.4 % 46.8 %
A Coruña 36 % 36.7 %
Lugo 13 % 12.8 %
Ourense 3.6 % 3.7 %
Total 100% 100%

Máis concretamente, se temos en conta o reparto por xeodestinos, atopamos a maior concentración de VUT na zona da Ría de Arousa e O Salnés. Neste territorio localízanse o 28% das VUT de Galicia. Vemos tamén como os 6 xeodestinos principais abranguen o 79,31% de todas as VUT, o cal é indicativo da gran concentración que podemos atopar nestas zonas.

O número de prazas varía pouco dependendo da zona na que se atopa a vivenda, situándose a media total de Galicia en 5,3 prazas por VUT e tendo o 70,73% destes aloxamentos entre 3 e 6 prazas.

1 ou 2 prazas 3 ou 4 prazas 5 ou 6 prazas > 6 prazas Media de prazas
A CORUÑA E AS MARIÑAS 10.9 % 35.4 % 37.9 % 15.8 % 5.2
ANCARES - COUREL 11.5 % 30.8 % 30.8 % 26.9 % 5.8
CELANOVA - LIMIA 7.7 % 30.8 % 28.2 % 33.3 % 6.4
COSTA DA MORTE 5.7 % 37.8 % 35.8 % 20.8 % 5.5
DEZA - TABEIRÓS 3.2 % 22.2 % 20.6 % 54 % 7.4
FERROLTERRA 4.9 % 35.7 % 35.8 % 23.6 % 5.6
LUGO E A TERRA CHÁ 6.6 % 32.1 % 36.6 % 24.7 % 5.6
MANZANEDA - TREVINCA 12.5 % 37.5 % 31.2 % 18.8 % 4.8
MARIÑA LUCENSE 7.6 % 44.6 % 31.7 % 16 % 5.1
O RIBEIRO 5.9 % 25.9 % 37.6 % 30.6 % 5.9
RÍA DE AROUSA E O SALNÉS 8 % 38.4 % 35.1 % 18.5 % 5.3
RÍA DE MUROS E NOIA 6.4 % 36.1 % 31.8 % 25.7 % 5.6
RÍA DE VIGO E BAIXO MIÑO 19.6 % 35.8 % 25.6 % 19 % 5.0
RÍA E TERRAS DE PONTEVEDRA 11.9 % 31.3 % 37.6 % 19.1 % 5.3
RIBEIRA SACRA 9.1 % 28.5 % 31.7 % 30.6 % 5.8
TERRAS DE OURENSE E ALLARIZ 10.9 % 38.9 % 33.5 % 16.7 % 5.1
TERRAS DE SANTIAGO 7.3 % 33.1 % 36.8 % 22.8 % 5.5
VERÍN - VIANA 0 % 0 % 33.3 % 66.7 % 8.3
MEDIA GALICIA 9.4 % 36.5 % 34.2 % 19.9 % 5.3

Cando analizamos o reparto por concellos vemos como destaca Sanxenxo por encima de todos cun 15,9 % do total das prazas, seguido por Santiago de Compostela cun 5,8 %. Na seguinte táboa podemos ver todos os concellos que contan cunha porcentaxe das prazas superior ao 1,5%.

Prazas en VUT Porcentaxe do total
SANXENXO 10188 15.9 %
SANTIAGO DE COMPOSTELA 3746 5.8 %
O GROVE 2178 3.4 %
A CORUÑA 2094 3.3 %
VIGO 2045 3.2 %
CANGAS 1747 2.7 %
FOZ 1581 2.5 %
BARREIROS 1569 2.4 %
POIO 1527 2.4 %
CARNOTA 1259 2 %
FISTERRA 1238 1.9 %
BUEU 1174 1.8 %
PONTEVEDRA 1063 1.7 %

Estudando a concentración de VUT segundo a superficie e segundo o número de habitantes podemos ver como Sanxenxo segue sendo o concello que máis destaca, con 226 prazas por \(km^2\) e 587,3 prazas por cada mil habitantes. Cabe destacar tamén o caso de Barreiros, que a pesar de ter só 21,67 prazas por \(km^2\) é o segundo concello con máis prazas por número de habitantes, achegándose moito a Sanxenxo con 534,76 prazas por cada mil habitantes. Nas seguintes táboa vemos os 10 concellos con máis concentración de prazas segundo o número de habitantes e segundo a superficie. Vemos tamén dous mapas nos que se representan todos os concellos de Galicia segundo o grao de concentración de prazas en VUT.

Concello Prazas/km2
SANXENXO 226.0
O GROVE 99.5
A ILLA DE AROUSA 93.1
A CORUÑA 55.4
CANGAS 45.9
POIO 45.0
FISTERRA 42.1
MONDARIZ-BALNEARIO 40.3
BUEU 38.1
CORCUBIÓN 35.0
Concello Prazas cada mil habitantes
SANXENXO 587.3
BARREIROS 534.8
CARNOTA 318.2
FISTERRA 263.0
O GROVE 204.5
O VICEDO 182.1
LAXE 158.5
FOZ 158.4
MONDARIZ-BALNEARIO 144.4
CORCUBIÓN 143.5