Ocupación regrada por xeodestino

Para describir o funcionamento da oferta e da demanda dentro do sector dos establecementos regrados débense estudar aquelas variables que poidan ter influencia en dito comportamento. Neste apartado considéranse as variables que poidan ser pertinentes para a análise do grao de ocupación nos diferentes xeodestinos de Galicia. Tales como: número de viaxeiros, pernoitas, tipo de establecemento no que se aloxan, categoría, residencia dos enquisados... E outras variables que poidan determinar as características da ocupación.