Ocupación hoteleira por categoría

Para describir o funcionamento da oferta e da demanda dentro do sector dos establecementos regrados débense estudar aquelas variables que poidan ter influencia en dito comportamento. Neste apartado considéranse as variables que poidan ser pertinentes para a análise do grao de ocupación segundo a categoría dos establecementos hoteleiros: Número de viaxeiros, noites e outras variables que poidan determinar as características da ocupación.