Rexistro de empresas e actividades turísticas

Os arquivos adxuntos recollen datos estatísticos fundamentais sobre a oferta turística de Galicia, incluíndo os principais establecementos que constitúen a rede de aloxamento da nosa Comunidade Autónoma..

Son datos actualizados mensualmente, e baseados nos procedementos administrativos e nos asentos efectuados no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas, REAT, de Turismo de Galicia.

26/02/2021 | directorio | Actividades de empresa

Directorio de cafetarías

Fonte Turismo de Galicia

26/02/2021 | directorio | Actividades de empresa

Directorio de café-bar

Fonte Turismo de Galicia

26/02/2021 | directorio | Actividades de empresa

Directorio de restaurantes

Fonte Turismo de Galicia