Balances do turismo

Os balances turísticos ofrecen unha análise sobre a evolución do turismo dentro da comunidade autónoma a través dun informe anual de tipo conxuntural.

15/10/2020 | informe | Balances

Balance del turismo en Galicia / Verano 2020

Fuente Turismo de Galicia

17/02/2020 | informe | Balances

Balance del turismo en Galicia / Informe anual de 2019

Se publica el balance del turismo en Galicia correspondiente al año 2019 con el análisis de las principales variables de coyuntura en el sector turístico de la comunidad

Fuente Turismo de Galicia

04/10/2019 | informe | Balances

Balance del Turismo en Galicia / Verano, 2019

Se publica el balance del turismo en Galicia correspondiente al verano de 2019 con el análisis de las principales variables de coyuntura en el sector turístico de la comunidad

Fuente Turismo de Galicia

13/06/2019 | informe | Balances

Balance del turismo en Galicia / 1º Cuatrimestre, 2019

Se publica el balance del turismo en Galicia correspondiente al primero cuatrimestre de 2019 con el análisis de las principales variables de coyuntura en el sector turístico de la comunidad

Fuente Área de Estudios e Investigación / Turismo de Galicia

14/02/2019 | informe | Balances

Balance anual del turismo en Galicia / 2018

Se publica el balance del turismo en Galicia correspondiente al año 2018 con el análisis de las principales variables de coyuntura en el sector turístico de la comunidad

Fuente Turismo de Galicia