Enquisa residentes

Enquisa destinada aos residentes en Galicia que ten como principal obxectivo coñecer a percepción e valoración do turismo na comunidade. No ano 2020, co motivo da pandemia, inclúese un módulo relativo á intención e perspectivas de viaxe pola comunidade.

Informes

12/11/2020 | informe | Demanda turística en destino

Turismo residentes / Setembro 2020

Fonte Turismo de Galicia

12/08/2020 | informe | Demanda turística en destino

Turismo residentes / Xullo 2020

Fonte Turismo de Galicia

15/07/2020 | informe | Demanda turística en destino

Turismo residentes / Xuño 2020

Fonte Turismo de Galicia