Excursionismo

Son excursións as visitas realizadas a destinos de Galicia sen pasar a noite, de duración inferior a un día.

Informes

24/03/2020 | informe | Excursionismo

Excursionismo / Ano 2019

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

24/03/2019 | informe | Excursionismo

Excursionismo / Ano 2018

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

Operacións estatísticas descontinuadas

Análise estatístico sobre o excursionismo en Galicia, procedente de Asturias, León e Zamora

Operación estatística propia rematada en decembro de 2018, que estimaba o volume de excursións realizadas a Galicia por residentes nas provincias limítrofes.

24/03/2019 | informe | Excursionismo

Excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora / Ano 2018

Fonte Turismo de Galicia

24/03/2018 | informe | Excursionismo

Excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora / Ano 2017

Fonte Turismo de Galicia

Análise estatístico sobre o excursionismo en Galicia, procedente de Asturias, León, Zamora e rexión Norte de Portugal

Operación estatística realizada pola USC en convenio con Turgalicia para o estudo do excursionismo dende 1999 ata 2009. Trátase dunha enquisa telefónica, realizada sobre a poboación residente en Asturias, León, Zamora (provincias españolas lindeiras con Galicia) e na NUT II portuguesa denominada Regiao Norte (tamén lindeira con Galicia).

24/03/2010 | informe | Excursionismo

Análise estatística sobre o excursionismo en Galicia / Ano 2009

Fonte Universidade de Santiago de Compostela

24/03/2010 | informe | Excursionismo

Análise estatística sobre o excursionismo en Galicia / 1999-2008 (PDF)

Fonte Universidade de Santiago de Compostela

Datos

datos | Excursionismo

Excursionismo

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

Microdatos

datos | Excursionismo

Análise estatístico sobre o excursionismo en Galicia, procedente de Asturias, León, Zamora e rexión Norte de Portugal 2005-2009

Fonte Universidade de Santiago de Composte

Metodoloxía

metodoloxia | Documentación

Proxecto técnico: Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora