Turismo estranxeiro

Movementos e gasto turístico dos estranxeiros dentro de Galicia.

04/08/2021 | informe | Turismo estranxeiro

FRONTUR: Turismo estranxeiro en Galicia / Xuño 2021

Fonte FRONTUR

05/07/2021 | informe | Turismo estranxeiro

FRONTUR: Turismo estranxeiro en Galicia / Maio 2021

Fonte FRONTUR

03/06/2021 | informe | Turismo estranxeiro

FRONTUR: Turismo estranxeiro en Galicia / Abril 2021

Fonte FRONTUR

07/05/2021 | informe | Turismo estranxeiro

FRONTUR: Turismo estranxeiro en Galicia / Marzo 2021

Fonte FRONTUR

08/04/2021 | informe | Turismo estranxeiro

FRONTUR: Turismo estranxeiro en Galicia / Febreiro 2021

Fonte FRONTUR

04/02/2021 | informe | Turismo estranxeiro

Informe FRONTUR-EGATUR / 2020

Fonte Insituto Nacional de Estadística

02/09/2020 | informe | Turismo estranxeiro

Informe FRONTUR-EGATUR / 2019

Fonte Insituto Nacional de Estadística

14/02/2019 | informe | Turismo estranxeiro

Informe FRONTUR-EGATUR / 2018

Fonte Insituto Nacional de Estadística

20/02/2018 | informe | Turismo estranxeiro

Informe FRONTUR-EGATUR / 2017

Fonte Insituto Nacional de Estadística

22/02/2017 | informe | Turismo estranxeiro

Informe FRONTUR-EGATUR / 2016

Fonte Insituto Nacional de Estadística

12/09/2018 | informe | Turismo estranxeiro

Pasarelas de pago / 2017

Fonte Insituto Nacional de Estadística

Datos

datos | Turismo estranxeiro

Serie anual viaxeiros segundo orixe

Fonte FRONTUR

datos | Turismo estranxeiro

Serie mensual viaxeiros

Fonte FRONTUR