Ocupación hoteleira no Camiño Francés

Para describir o funcionamento da oferta e da demanda dentro do sector dos establecementos regrados débense estudar aquelas variables que poidan ter influencia en dito comportamento. Neste apartado considéranse as variables que poidan ser pertinentes para a análise dos concellos polos que trasncurre o Camiño de Santiago na súa vertente do Camiño Francés, algunhas das analizadas son: número de viaxeiros, noites ou grao de ocupación

Concellos do Camiño Francés

 • 15006 Arzúa
 • 15046 Melide
 • 15066 Pino, O
 • 27032 Monterroso
 • 27040 Palas de Rei
 • 27042 Paradela
 • 27045 Pedrafita do Cebreiro
 • 27049 Portomarín
 • 27055 Samos
 • 27057 Sarria
 • 27062 Triacastela

A delimitación do Camiño Francés non inclúe ao concello de Santiago de Compostela. Dito concello aparece recollido nas cifras de ocupación a través dos datos referidos a puntos turísticos dispoñibles a través dos seguintes enlaces: Viaxeiros e noites, Establecementos, prazas, graos de ocupación e persoal empregado