Ocupación e rendibilidade (INE)

As Enquisas de aloxamento elaboradas polo INE ofrecen información sobre viaxeiros, noites e estadía media, distribuidos por país de residencia ou comunidade autónoma de procedencia.

SERIES MENSUAIS HOTEL CÁMPING APART.
TURÍSTICOS
TURISMO
RURAL
TOTAL CATEG. ORIXE
Viaxeiros e noites CCAA    X        X        X       X      X       X   
Provincias        X       X       X   
Xeodestinos    X           X       X       X   
Camiño    X             
Puntos    X             
Distribución porcentual de viaxeiros e noites según comunidade autónoma de procedencia CCAA    X             X       X   
Provincias          
Establecementos, prazas, graos de ocupación e persoal empregado CCAA    X           X       X       X   
Provincias        X       X       X   
Xeodestinos    X           X       X       X   
Camiño    X             
Puntos    X             
Tarifa media diaria (ADR) CCAA    X             
Xeodestinos    X             
Ingresos por habitación dispoñible (RevPAR) CCAA   X            
Xeodestinos    X             

08/10/2021 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos por provincia / Agosto 2021

Fonte Instituto Nacional de Estadística

07/10/2021 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos de Galicia / Agosto 2021

Fonte Instituto Nacional de Estadística

06/09/2021 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos por provincia / Xullo 2021

Fonte Instituto Nacional de Estadística

01/09/2021 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos de Galicia / Xullo 2021

Fonte Instituto Nacional de Estadística

08/07/2021 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos por provincia / Maio 2021

Fonte Instituto Nacional de Estadística

06/07/2021 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos de Galicia / Maio 2021

Fonte Instituto Nacional de Estadística

04/06/2021 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos por provincia / 1º Cuadrimestre 2021

Fonte Instituto Nacional de Estadística

01/06/2021 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos de Galicia / 1º Cuadrimestre 2021

Fonte Instituto Nacional de Estadística

11/05/2021 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos por provincia / Marzo 2021

Fonte Instituto Nacional de Estadística

06/05/2021 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos de Galicia / Marzo 2021

Fonte Instituto Nacional de Estadística

Esta información inclúese actualmente dentro dos balances anuais.

04/01/2018 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos / Serie mensual ano 2017

Fonte Instituto Nacional de Estadística

04/01/2018 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos por provincia / Ano 2017

Fonte Instituto Nacional de Estadística

05/01/2017 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos / Serie mensual ano 2016

Fonte Instituto Nacional de Estadística

07/01/2016 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos / Serie mensual ano 2015

Fonte Instituto Nacional de Estadística

29/01/2015 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos / Ano 2014

Fonte Instituto Nacional de Estadística

09/01/2014 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos / Serie mensual ano 2013

Fonte Instituto Nacional de Estadística

10/01/2013 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos / Serie mensual ano 2012

Fonte Instituto Nacional de Estadística

05/01/2012 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos / Serie mensual ano 2011

Fonte Instituto Nacional de Estadística

07/01/2011 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos / Serie mensual ano 2010

Fonte Instituto Nacional de Estadística

17/02/2010 | informe | Aloxamentos regrados

Ocupación nos aloxamentos turísticos / Ano 2009

Fonte Instituto Nacional de Estadística

Datos

datos | Hoteis

Ocupación hoteleira por orixe

Fonte Instituto Nacional de Estadística

datos | Hoteis

Rendibilidade dos establecementos hoteleiros segundo xeodestino

Fonte Instituto Nacional de Estadística

datos | Apartamentos turísticos

Ocupación en apartamentos turísticos segundo xeodestino

Fonte Instituto Nacional de Estadística

datos | Turismo rural

Ocupación en turismo rural segundo xeodestino

Fonte Instituto Nacional de Estadística

datos | Campings

Ocupación en campamentos turísticos segundo xeodestino

Fonte Instituto Nacional de Estadística

datos | Hoteis

Ocupación hoteleira segundo xeodestino

Fonte Instituto Nacional de Estadística

datos | Hoteis

Ocupación hoteleira por categoría

Fonte Instituto Nacional de Estadística

datos | Hoteis

Ocupación hoteleira segundo puntos turísticos

Fonte Instituto Nacional de Estadística

datos | Hoteis

Ocupación hoteleira no Camiño Francés

Concellos do Camiño Francés
15006     Arzúa
15046     Melide
15066     Pino, O
27032     Monterroso
27040     Palas de Rei
27042     Paradela
27045     Pedrafita do Cebreiro
27049     Portomarín
27055     Samos
27057     Sarria
27062     Triacastela

Fonte Instituto Nacional de Estadística