Directorios de aloxamentos (REAT)

Análise do conxunto dos aloxamentos turísticos a través da información procedente do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT)

Informes

02/08/2021 | directorio

Análise REAT - Agosto 2021

Fonte Turismo de Galicia

01/07/2021 | directorio

Análise REAT - Xullo 2021

Fonte Turismo de Galicia

11/06/2021 | directorio

Análise REAT - Xuño 2021

Fonte Turismo de Galicia

06/05/2021 | directorio

Análise REAT - Maio 2021

Fonte Turismo de Galicia

08/04/2021 | directorio

Análise REAT - Abril 2021

Fonte Turismo de Galicia

Rexistro de empresas e actividades turísticas: Aloxamentos

Datos extraídos do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT), baseados nos procedementos administrativos e os asentos rexistrais da Axencia Turismo de Galicia