Directorios de aloxamentos (REAT)

Análise do conxunto dos aloxamentos turísticos a través da información procedente do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT)

Informes

02/12/2021 | directorio

Análise REAT - Decembro 2021

Fonte Turismo de Galicia

03/11/2021 | directorio

Análise REAT - Novembro 2021

Fonte Turismo de Galicia

05/10/2021 | directorio

Análise REAT - Outubro 2021

Fonte Turismo de Galicia

02/09/2021 | directorio

Análise REAT - Setembro 2021

Fonte Turismo de Galicia

02/08/2021 | directorio

Análise REAT - Agosto 2021

Fonte Turismo de Galicia

Rexistro de empresas e actividades turísticas: Aloxamentos

Datos extraídos do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT), baseados nos procedementos administrativos e os asentos rexistrais da Axencia Turismo de Galicia