Indicadores turísticos

Resumo das últimas cifras dispoñibles relacionadas co turismo en Galicia: Ocupación en aloxamentos turísticos enquisados polo INE; volume do turismo receptor; ocupados e afiliacións á Seguridade Social; número de peregrinos que solicitan a Compostela; pasaxeiros de avión e cruceiro.

Publicacións

infografia | Indicadores

Informe mensual e acumulado do ano en curso

Fonte INE, IGE e outras fontes externas

infografia | Indicadores

Informe anual

Fonte INE, IGE e outras fontes externas

Metodoloxía