Panorámica

Últimas publicacións

15/10/2020 | informe | Balances

Balance do turismo en Galicia / Verán 2020

Fonte Turismo de Galicia

17/02/2020 | informe | Balances

Balance do turismo en Galicia / Informe anual de 2019

Publícase o balance do turismo en Galicia correspondente ao ano 2019 coa análise das principais variables de conxuntura no sector turístico da comunidade

Fonte Turismo de Galicia

23/12/2019 | informe | Demanda turística en destino

Enquisa da demanda turística en destino (ETDG) / Ano 2018

Fonte Turismo de Galicia

04/10/2019 | informe | Balances

Balance do Turismo en Galicia / Verán, 2019

Publícase o balance do turismo en Galicia correspondente ao verán de 2019 coa análise das principais variables de conxuntura no sector turístico da comunidade

Fonte Turismo de Galicia

12/08/2019 | infografia | Indicadores

Informe mensual e acumulado do ano en curso

Fonte Turismo de Galicia