Balances do turismo

Os balances turísticos ofrecen unha análise sobre a evolución do turismo dentro da comunidade autónoma a través dun informe anual de tipo conxuntural.

Publicacións

15/10/2021 | informe | Balances

Balance do turismo / Verán 2021

Fonte INE, IGE e outras fontes externas

19/02/2021 | informe | Balances

Balance do turismo / Ano 2020

Fonte INE, IGE e outras fontes externas

15/10/2020 | informe | Balances

Balance do turismo / Verán 2020

Fonte INE, IGE e outras fontes externas

Metodoloxía