Balances do turismo

Os balances turísticos ofrecen unha análise sobre a evolución do turismo dentro da comunidade autónoma a través dun informe anual de tipo conxuntural.

15/10/2020 | informe | Balances

Balance do turismo en Galicia / Verán 2020

Fonte Turismo de Galicia

17/02/2020 | informe | Balances

Balance do turismo en Galicia / Informe anual de 2019

Publícase o balance do turismo en Galicia correspondente ao ano 2019 coa análise das principais variables de conxuntura no sector turístico da comunidade

Fonte Turismo de Galicia

04/10/2019 | informe | Balances

Balance do Turismo en Galicia / Verán, 2019

Publícase o balance do turismo en Galicia correspondente ao verán de 2019 coa análise das principais variables de conxuntura no sector turístico da comunidade

Fonte Turismo de Galicia

13/06/2019 | informe | Balances

Balance do turismo en Galicia / 1º Cuadrimestre, 2019

Publícase o balance do turismo en Galicia correspondente ao primeiro cuadrimestre de 2019 coa análise das principais variables de conxuntura no sector turístico da comunidade

Fonte Área de Estudos e Investigación / Turismo de Galicia

14/02/2019 | informe | Balances

Balance anual do turismo en Galicia / 2018

Publícase o balance do turismo en Galicia correspondente ao ano 2018 coa análise das principais variables de conxuntura no sector turístico da comunidade

Fonte Turismo de Galicia