Balances do turismo

Os balances turísticos ofrecen unha análise sobre a evolución do turismo dentro da comunidade autónoma a través dun informe anual de tipo conxuntural.

Publicacións

15/10/2020 | informe | Balances

Balance do turismo / Verán 2020

Fonte INE, IGE e outras fontes externas

17/02/2020 | informe | Balances

Balance do turismo / Ano 2019

Fonte INE, IGE e outras fontes externas

04/10/2019 | informe | Balances

Balance do turismo / Verán 2019

Fonte INE, IGE e outras fontes externas

Metodoloxía

01/01/1900 | metodoloxia | Balances

Ficha: Balance do turismo