Área de Estudos e Investigación

Para o desenvolvemento das súas funcións estatísticas e de investigación, Turismo de Galicia conta coa Área de Estudos e Investigación (AEITG), encadrada dentro da Dirección de Competitividade. Asi mesmo a área é o órgano estatístico sectorial de Galicia en materia de turismo:

 

Persoal:

 

Jaime Leirós
Xefe da Área de Estudos e Investigación

 

Rogelio López
Especialista en interpretación de estatísticas turísticas e análise de tendencias

 

Humberto Blanco
Especialista en medición do turismo e o seu impacto na economía