Bolsas de formación

Consulte o estado da convocatoria correspondente:

CONVOCATORIA 2020

Publicado no Diario Oficial de Galicia do martes, 9 de decembro de 2019, as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia. Concretamente unha bolsa de formación na Área de Estudos e Investigación

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019 pola que se regulan as bases para a concesión de quince bolsas de formación práctica en diversas áreas para os anos 2020 e 2021, e se procede á súa convocatoria

ANUNCIO coas listaxes provisonais de admitidos e excluídos no proceso de concesión de quince bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia

ANUNCIO coas persoas admitidas e excluidas nas bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia e data das probas de coñecementos

ANUNCIO polo que se convoca aos aspirantes admitidos na bolsa da Área de Estudos e Investigación á entrevista persoal

ANUNCIO coas notas provisionais do proceso de selección para a bolsa da Área de Estudos e Investigación

INFORME e proposta de resolución do órgano instrutor coas puntuacións definitivas e proposta de adxudicación da bolsa de formación práctica en na Área de Estudos e Investigación da Axencia Turismo de Galicia durante os anos 2020-2021

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2021 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 28 de novembro de 2019 pola que se regulan as bases para a concesión de quince bolsas de formación práctica en diversas áreas para os anos 2020 e 2021, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento TU981A)


CONVOCATORIA 2019

Excepcionalmente as bolsas de formación práctica na Área de Estudos e Investigación da Axencia Turismo de Galicia non serán convocadas.


CONVOCATORIA 2018

Publicado no Diario Oficial de Galicia do martes, 30 de xaneiro de 2018, as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia. Concretamente unha bolsa de formación na Área de Estudos e Investigación para a realización de labores de investigación, tratamento e análise de datos en materia turística.

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2018 pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas durante os anos 2018 e 2019, e se procede á súa convocatoria

ANUNCIO polo que se fan públicas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos do proceso de selección para as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia de Turismo de Galicia durante os anos 2018 e 2019

ANUNCIO polo que se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos e excluídos do proceso de selección para as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia de Turismo de Galicia durante os anos 2018 e 2019 e se procede á súa publicación

ANUNCIO polo que se convoca aos candidatos admitidos das bolsas de formación práctica en distintas áreas da Axencia Turismo de Galicia á realización da proba de coñecementos turísticos

ANUNCIO coa valoración de méritos da bolsa de formación na Área de Estudos e Investigación para os anos 2018-2019

ANUNCIO da comisión de valoración polo que se fan públicas as puntuacións definitivas da proba de coñecementos e da baremación dos méritos e se convoca aos candidatos para a entrevista do proceso de selección para a bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN polo que se fan públicas as puntuacións definitivas da bolsa de formación práctica na Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia durante os anos 2018 e 2019


CONVOCATORIA 2017

Publicado no Diario Oficial de Galicia do martes, 17 de xaneiro de 2017, as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia. Concretamente unha bolsa de formación na Área de Estudos e Investigación na especialidade de estatística para a realización de labores de investigación, tratamento e análise de datos en materia turística.

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas durante os anos 2017-2018 e se procede á súa convocatoria

ANUNCIO polo que se fan públicas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos do proceso de selección para as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia de Turismo de Galicia para os anos 2017 e 2018

ANUNCIO polo que se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos e excluídos do proceso de selección para as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia de Turismo de Galicia para os anos 2017 e 2018 e se procede á súa publicación

ANUNCIO da Comisión de valoración do procedemento de concesión de bolsas de formación práctica en distintas áreas da Axencia Turismo de Galicia durante os anos 2017 e 2018 polo que se convoca aos candidatos admitidos á realización da proba de coñecementos turísticos

ANUNCIO da comisión de valoración polo que se fan públicas as puntuacións provisionais da proba de coñecementos e da baremación dos méritos e se convoca aos candidatos para a entrevista do proceso de selección para a bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia

ANUNCIO do órgano instrutor do proceso de concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia polo que se fan públicas as puntuacións da bolsas de formación práctica na Área de Estudos e Investigación da Axencia Turismo de Galicia durante os anos 2017 e 2018

INFORME de resolución para a concesión da bolsa da Área de Estudos e Investigación 2017-2018


CONVOCATORIA 2016

Publicado no Diario Oficial de Galicia do mércores, 23 de marzo de 2016, as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia. Concretamente dúas bolsas de formación na Área de Estudos e Investigación:  unha bolsa de formación na especialidade de estatística e unha bolsa de formación na especialidade de turismo

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2016 pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas durante o ano 2016 e se procede á súa convocatoria 

EXTRACTO da Resolución do 9 de marzo de 2016 pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas durante o ano 2016 e se procede á súa convocatoria

ANUNCIO coas listaxes definitivas de admitidos e excluídos do proceso de bolsas en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia

ANUNCIO da comisión de valoración do procedemento de bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia polo que se convoca aos admitidos das Bolsas A e B á entrevista persoal

ANUNCIO coas puntuacións por méritos das bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia

ANUNCIO coas puntuacións definitivas das bolsas de formación práctica en áreas da Axencia Turismo de Galicia