Hoteis e pensións

Son establecementos hoteleiros aqueles que prestan servizos de aloxamento colectivo mediante prezo, con ou sen outros servizos complementarios (hotel, hotel-apartamento ou apartahotel, motel, hostal, pensión...)

26/10/2020 | informe | Hoteis

Ocupación hoteleira en Galicia / Setembro, 2020

Fonte Turismo de Galicia / INE

28/09/2020 | informe | Hoteis

Ocupación hoteleira nos destinos urbanos de Galicia / Agosto, 2020

Turismo de Galicia publica breves notas de conxuntura hoteleira nos destinos urbanos da comunidade segundo os datos publicados polo INE para o mes de agosto de 2020.

Fonte Turismo de Galicia / INE

23/09/2020 | informe | Hoteis

Ocupación hoteleira en Galicia / Agosto, 2020

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira na comunidade segundo os datos publicados polo INE para o mes de agosto de 2020

Fonte Turismo de Galicia / INE

27/08/2020 | informe | Hoteis

Ocupación hoteleira nos destinos urbanos de Galicia / Xullo, 2020

Turismo de Galicia publica breves notas de conxuntura hoteleira nos destinos urbanos da comunidade segundo os datos publicados polo INE para o mes de xullo de 2020.

Fonte Turismo de Galicia / INE

25/08/2020 | informe | Hoteis

Ocupación hoteleira en Galicia / Xullo, 2020

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira na comunidade segundo os datos publicados polo INE para o mes de xullo de 2020.

Fonte Turismo de Galicia / INE

30/09/2020 | informe | Hoteis

Ocupación hoteleira en Galicia / Verán, 2020

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira na comunidade segundo os datos publicados polo INE para o verán de 2020

Fonte Turismo de Galicia / INE

26/09/2019 | informe | Hoteis

Ocupación hoteleira en Galicia / Acumulado a agosto, 2019

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira na comunidade correspondente aos primeiros oito meses deste ano 2019 segundo os datos publicados polo INE.

Fonte Turismo de Galicia / INE

22/08/2019 | informe | Hoteis

Enquisa de ocupacion hoteleira / Acumulado a xullo de 2019 (Nota preliminar)

Fonte Turismo de Galicia

25/06/2019 | informe | Hoteis

Ocupación hoteleira en Galicia / Acumulado a maio de 2019

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira na comunidade correspondente aos primeiros cinco meses de 2019 segundo os datos publicados polo INE

Fonte Área de Estudos e Investigación / Turismo de Galicia segundo datos do INE

Datos de ocupación hoteleira

Análise do número de noites, viaxeiros e estancia media (en algúns casos tamén grao de ocupación ou rendibilidade) segundo distintas variables de segmentación como o xeodestino, a categoría do establecemento, a orixe do viaxeiro, etc.

Son resultados de elaboración propia, a partir de datos do INE.

30/06/2019 | datos | Hoteis

Datos de viaxeiros e pernoctacións por comunidade autonóma e provincias (EOH 1.2).

Fonte Instituto Nacional de Estatística (INE)

24/07/2018 | datos | Hoteis

Ocupación de establecementos hoteleiros por xeodestino (EOH)

Fonte Área de Estudos e Investigación / Turismo de Galicia

24/07/2018 | datos | Hoteis

Ocupación hoteleira por orixe

Fonte Área de Estudos e Investigación / Turismo de Galicia

24/07/2018 | datos | Hoteis

Rendibilidade de establecementos hoteleiros segundo xeodestino (EOH)

Fonte Área de Estudos e Investigación / Turismo de Galicia

Datos de ocupación hotelera publicados por otros organismos

30/06/2019 | datos | Hoteis

Datos de viaxeiros e pernoctacións por comunidade autonóma e provincias (EOH 1.2).

Fonte Instituto Nacional de Estatística (INE)

15/01/2018 | datos | Hoteis

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero (INE)

15/01/2018 | datos | Hoteis

Establecementos hoteleiros (INE)