Traballo

Análise do mercado de traballo nas ramas características do turismo en Galicia.

Informe anual de emprego turístico

04/06/2020 | informe

Emprego no sector turístico galego / Informe anual 2019

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

04/06/2019 | informe

Emprego no sector turístico galego / Informe anual 2018

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

Informe: Enquisa de Poboación Activa (EPA)

12/08/2020 | informe | Enquisa poboación activa

Enquisa de Poboación Activa / 2º trimestre 2020

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

12/05/2020 | informe | Enquisa poboación activa

Enquisa de Poboación Activa / 1º trimestre 2020

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

Informe: Afiliacións á Seguridade Social

21/09/2020 | informe | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Agosto 2020

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

29/06/2020 | informe | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Maio 2020

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

Datos

23/04/2019 | datos | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Serie mensual

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

23/04/2019 | datos | Enquisa poboación activa

Enquisa de poboación activa / Serie trimestral

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE)

23/04/2019 | datos | Enquisa poboación activa

Enquisa de poboación activa / Serie anual

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE)

Metodoloxía

23/04/2019 | metodoloxia | Enquisa poboación activa

Ficha: Informe anual de emprego

Fonte Instituto Nacional de Estadística – Instituto Galego de Estatística

23/04/2019 | metodoloxia | Enquisa poboación activa

Ficha: Enquisa de Poboación Activa (EPA)

Fonte Instituto Nacional de Estadística – Instituto Galego de Estatística

23/04/2019 | metodoloxia | Afliliacións a Seguridade Social

Ficha: Afiliacións á Seguridade Social

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística