Traballo

Análise do mercado de traballo nas ramas características do turismo en Galicia.

12/07/2021 | informe |

Emprego no sector turístico galego / Informe anual 2020

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

04/06/2020 | informe |

Emprego no sector turístico galego / Informe anual 2019

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

04/06/2019 | informe |

Emprego no sector turístico galego / Informe anual 2018

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

04/06/2018 | informe |

Emprego no sector turístico galego / Informe anual 2017

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

04/06/2017 | informe |

Emprego no sector turístico galego / Informe anual 2016

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

17/08/2021 | informe | Enquisa poboación activa

Enquisa de Poboación Activa / 2º trimestre 2021

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

20/05/2021 | informe | Enquisa poboación activa

Enquisa de Poboación Activa / 1º trimestre 2021

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

12/02/2021 | informe | Enquisa poboación activa

Enquisa de Poboación Activa / 4º trimestre 2020

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

10/11/2020 | informe | Enquisa poboación activa

Enquisa de Poboación Activa / 3º trimestre 2020

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

12/08/2020 | informe | Enquisa poboación activa

Enquisa de Poboación Activa / 2º trimestre 2020

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE) - Instituto Galego de Estatística (IGE)

22/10/2021 | informe | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Setembro 2021

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

22/09/2021 | informe | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Agosto 2021

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

27/08/2021 | informe | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Xullo 2021

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

29/07/2021 | informe | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Xuño 2021

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

29/06/2021 | informe | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Maio 2021

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

30/06/2020 | informe |

ERTE nas ramas do turismo segundo provincia 2020

Fonte Turismo de Galicia

13/06/2012 | informe |

Emprego no sector turístico galego. O sector da hostalaría / Ano 2011

Fonte Turismo de Galicia

Datos

datos | Afliliacións a Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social / Serie mensual

Fonte Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Instituto Galego de Estatística

datos | Enquisa poboación activa

Enquisa de poboación activa / Serie anual

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE)

datos | Enquisa poboación activa

Enquisa de poboación activa / Serie trimestral

Fonte Instituto Nacional de Estadística (INE)

Metodoloxía