Calendario de publicacións

ANO 2020

Xaneiro

2      Directorio de aloxamentos turísticos (xaneiro) [T]

2      Informe de ocupación en aloxamentos regrados (novembro) [I]

     Afiliación á Seguridade Social (decembro) [T]

     Análise do turismo internacional (novembro) [I]

7      Tráfico de pasaxeiros de cruceiros (novembro) [T,G]

15    Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios (decembro) [T,G]

20    Informe de afiliación á Seguridade Social (decembro) [I]

23    Ocupación hoteleira (decembro) [T]

23    Ocupación hoteleira urbana (decembro) [T]

24    Notas mensuais de ocupación hoteleira (decembro) [I]

27    Turismo Urbano (decembro) [I]

30    Ocupación en aloxamentos regrados (decembro) [T]

31    Informe de ocupación en aloxamentos regrados (decembro) [I]

Febreiro

3      Directorio de aloxamentos turísticos (febreiro) [T]

4      Afiliación á Seguridade Social (xaneiro) [T]

     Análise do turismo internacional (decembro) [I]

     Análise anual do turismo internacional (2019) [I]

6      Tráfico de pasaxeiros de cruceiros (decembro) [T,G]

11    Cifras de emprego turístico (2019) [T]

11    Cifras de emprego turístico (cuarto trimestre) [T]

11    Informe do emprego turístico (cuarto trimestre) [I]

17    Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios (xaneiro) [T,G]

17    Balance anual do turismo en Galicia (2019) [I]

19    Informe de afiliación á Seguridade Social (xaneiro) [I]

24    Ocupación hoteleira (xaneiro) [T]

24    Ocupación hoteleira urbana (xaneiro) [T]

26    Notas mensuais de ocupación hoteleira (xaneiro) [I]

26    Turismo Urbano (xaneiro) [I]

28    Ocupación en aloxamentos regrados (xaneiro) [T]

Marzo

2      Directorio de aloxamentos turísticos (febreiro) [T]

     Informe de ocupación en aloxamentos regrados (decembro) [I]

     Afiliación á Seguridade Social (febreiro) [T]

     Análise do turismo internacional (decembro) [I]

     Tráfico de pasaxeiros de cruceiros (xaneiro) [T,G]

16    Turismo Rural en Galicia (2019) [I]

16    Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios (febreiro) [T,G]

20    Informe de afiliación á Seguridade Social (febreiro) [I]

23    Ocupación hoteleira (febreiro) [T]

23    Ocupación hoteleira urbana (febreiro) [T]

24    Notas mensuais de ocupación hoteleira (febreiro) [I]

25    Turismo Urbano (febreiro) [I]

Abril

1      Ocupación en aloxamentos regrados (febreiro) [T]

1      Directorio de aloxamentos turísticos (abril) [T]

     Informe de ocupación en aloxamentos regrados (febreiro) [I]

2      Afiliación á Seguridade Social (marzo) [T]

3      Análise do turismo internacional (febreiro) [I]

6      Tráfico de pasaxeiros de cruceiros (febreiro) [T,G]

13    Informe anual do emprego turístico (2019) [I]

15    Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios (marzo) [T,G]

16    Análise do excursionismo (2019) [I]

20    Informe de afiliación á Seguridade Social (marzo) [I]

23    Ocupación hoteleira (marzo) [T]

23    Ocupación hoteleira urbana (marzo) [T]

24    Notas mensuais de ocupación hoteleira (marzo) [I]

27    Turismo Urbano (marzo) [I]

Maio

4      Ocupación en aloxamentos regrados (marzo) [T]

4      Directorio de aloxamentos turísticos (maio) [T]

5      Informe de ocupación en aloxamentos regrados (marzo) [I]

5      Afiliación á Seguridade Social (abril) [T]

7      Análise do turismo internacional (marzo) [I]

8      Tráfico de pasaxeiros de cruceiros (marzo) [T,G]

12    Cifras de emprego turístico (primeiro trimestre) [T]

12    Informe do emprego turístico (primeiro trimestre) [I]

15    Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios (abril) [T,G]

19    Informe de afiliación á Seguridade Social (abril) [I]

22    Ocupación hoteleira (abril) [T]

22    Ocupación hoteleira urbana (abril) [T]

25    Notas mensuais de ocupación hoteleira (abril) [I]

26    Turismo Urbano (abril) [I]

29    Ocupación en aloxamentos regrados (abril) [T]

Xuño

1      Directorio de aloxamentos turísticos (xuño) [T]

1      Informe de ocupación en aloxamentos regrados (abril) [I]

     Afiliación á Seguridade Social (maio) [T]

2      Análise do turismo internacional (abril) [I]

     Tráfico de pasaxeiros de cruceiros (abril) [T,G]

10    Balance do primeiro cuadrimestre do turismo en Galicia (2020) [I]

10    Informe anual do emprego turístico (2019) [I]

15    Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios (maio) [T,G]

19    Informe de afiliación á Seguridade Social (maio) [I]

23    Ocupación hoteleira (maio) [T]

23    Ocupación hoteleira urbana (maio) [T]

25    Notas mensuais de ocupación hoteleira (maio) [I]

26    Turismo Urbano (maio) [I]

30    Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia (2019) [T]

Xullo

1      Ocupación en aloxamentos regrados (maio) [T]

1      Directorio de aloxamentos turísticos (xullo) [T]

2      Informe de ocupación en aloxamentos regrados (maio) [I]

2      Afiliación á Seguridade Social (xuño) [T]

     Análise do turismo internacional (maio) [I]

     Tráfico de pasaxeiros de cruceiros (maio) [T,G]

15    Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios (xuño) [T,G]

20    Informe de afiliación á Seguridade Social (xuño) [I]

22    Análise do movemento aeroportuario de Galicia (2019) [I]

23    Ocupación hoteleira (xuño) [T]

23    Ocupación hoteleira urbana (xuño) [T]

24    Notas mensuais de ocupación hoteleira (xuño) [I]

27    Turismo Urbano (xuño) [I]

30    Ocupación en aloxamentos regrados (xuño) [T]

31    Informe de ocupación en aloxamentos regrados (xuño) [I]

Agosto

3      Directorio de aloxamentos turísticos (agosto) [T]

     Afiliación á Seguridade Social (xullo) [T]

     Análise do turismo internacional (xuño) [I

6      Tráfico de pasaxeiros de cruceiros (xuño) [T,G]

11    Cifras de emprego turístico (segundo trimestre) [T]

11    Informe do emprego turístico (segundo trimestre) [I]

17    Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios (xullo) [T,G]

19    Informe de afiliación á Seguridade Social (xullo) [I]

24    Ocupación hoteleira (xullo) [T]

24    Ocupación hoteleira urbana (xullo) [T]

25    Notas mensuais de ocupación hoteleira (xullo) [I]

26    Turismo Urbano (xullo) [I]

31    Ocupación en aloxamentos regrados (xullo) [T]

Setembro

     Directorio de aloxamentos turísticos (setembro) [T]

     Informe de ocupación en aloxamentos regrados (xullo) [I]

     Afiliación á Seguridade Social (agosto) [T]

     Análise do turismo internacional (xullo) [I]

7      Tráfico de pasaxeiros de cruceiros (xullo) [T,G]

8      Avance do verán do turismo en Galicia: xullo (2020) [I]

15    Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios (agosto) [T,G]

21    Informe de afiliación á Seguridade Social (agosto) [I]

23    Ocupación hoteleira (agosto) [T]

23    Ocupación hoteleira urbana (agosto) [T]

24    Notas mensuais de ocupación hoteleira (agosto) [I]

25    Turismo Urbano (agosto) [I]

Outubro

     Ocupación en aloxamentos regrados (agosto) [T]

     Directorio de aloxamentos turísticos (outubro) [T]

2      Informe de ocupación en aloxamentos regrados (agosto) [I]

2      Afiliación á Seguridade Social (setembro) [T]

     Análise do turismo internacional (agosto) [I]

     Balance do verán do turismo en Galicia (2020) [I]

     Tráfico de pasaxeiros de cruceiros (agosto) [T,G]

15    Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios (setembro) [T,G]

19    Informe de afiliación á Seguridade Social (setembro) [I]

23    Ocupación hoteleira (setembro) [T]

23    Ocupación hoteleira urbana (setembro) [T]

26    Notas mensuais de ocupación hoteleira (setembro) [I]

27    Turismo Urbano (setembro) [I]

29    Ocupación en aloxamentos regrados (setembro) [T]

Novembro

2    Directorio de aloxamentos turísticos (novembro) [T

2    Informe de ocupación en aloxamentos regrados (setembro) [I]

4    Afiliación á Seguridade Social (outubro) [T]

   Análise do turismo internacional (setembro) [I]

   Tráfico de pasaxeiros de cruceiros (setembro) [T,G]

10    Cifras de emprego turístico (terceiro trimestre) [T]

10    Informe do emprego turístico (terceiro trimestre) [I]

16    Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios (outubro) [T,G]

19    Informe de afiliación á Seguridade Social (outubro) [I]

24    Ocupación hoteleira (outubro) [T]

24    Ocupación hoteleira urbana (outubro) [T]

25    Notas mensuais de ocupación hoteleira (outubro) [I]

26    Turismo Urbano (outubro) [I]

Decembro

     Ocupación en aloxamentos regrados (outubro) [T]

1      Directorio de aloxamentos turísticos (decembro) [T]

2      Informe de ocupación en aloxamentos regrados (outubro) [I]

3      Análise do turismo internacional (outubro) [I]

     Afiliación á Seguridade Social (novembro) [T]

     Tráfico de pasaxeiros de cruceiros (outubro) [T,G]

15    Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios (novembro) [T,G]

21    Informe de afiliación á Seguridade Social (novembro) [I]

22    Ocupación hoteleira (novembro) [T]

22    Ocupación hoteleira urbana (novembro) [T]

23    Notas mensuais de ocupación hoteleira (novembro) [I]

28    Turismo Urbano (novembro) [I]

29    ETDG: Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia (2019) [T]

Actualización contínua

  • Cadro de indicadores turísticos [G]
  • Cadro de indicadores turísticos anuais [G]

Lenda

[T] táboas

[I] informes

[G] infografías