Empresas e actividades

Informes sobre o aloxamento turístico

16/01/2019 | informe | Aloxamentos regrados

Aloxamento turístico en Galicia / Ano 2018

O presente informe ten como obxectivo estudar a oferta de aloxamento turístico actual na Comunidade, analizando o número, distribución e capacidade dos establecementos.

Fonte Turismo de Galicia

06/06/2018 | informe | Aloxamentos regrados

Aloxamento turístico en Galicia: Análise da oferta / Maio, 2018

Fonte Turismo de Galicia

Informes sobre vivendas de uso turístico

06/10/2017 | informe | Vivendas de uso turístico

Evolución das vivendas de uso turístico en Galicia

Período estudado: Do 1 de xuño de 2017 (altas maio) ate o 1 de abril de 2018 (altas marzo); os 11 primeiros meses

Fonte Turismo de Galicia

06/10/2017 | informe | Vivendas de uso turístico

Vivendas de uso turístico en Galicia

Fonte Turismo de Galicia

Análise sobre o tecido empresarial

Recóllese unha fotografía do tecido empresarial do sector turístico galego segundo as ramas características que o compoñen, o tamaño en termos de asalariados, condición xurídica, evolución temporal, así coma unha análise territorial en termos de provincias e concellos onde se analiza o número onde se amosan como se distribúen as empresas tendo en conta diferentes variables.

03/06/2014 | informe | Actividades de empresa

O sector turístico galego: Tecido empresarial / Informe anual, 2013

Fonte Turismo de Galicia

03/06/2012 | informe | Actividades de empresa

O sector turístico galego: Tecido empresarial / Informe anual, 2011

Fonte Turismo de Galicia

Rexistro de empresas e actividades turísticas

Datos extraídos do Rexístro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT), baseados nos procedementos administrativos e os asentos rexistrais da Axencia Turismo de Galicia