Movemento e tráfico aeroportuario

Información relativa aos aeroportos de Galicia en base a dúas ópticas diferentes: Unha de carácter cuantitativo, a partir dos datos de movemento de pasaxeiros facilitados por AENA, e outra de carácter cualitativo, na que se estuda o perfil e comportamento do viaxeiro de avión.

Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia

05/06/2013 | informe | Movemento aeroportuario

Enquisa do movemento aeroportuario en Galicia / Ano 2012

Fonte Turismo de Galicia

Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios

12/03/2021 | infografia | Tráfico aeroportuario

Análise mensual do tráfico de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia / Febreiro 2021

Fonte AENA

16/02/2021 | infografia | Tráfico aeroportuario

Análise mensual do tráfico de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia / Xaneiro 2021

Fonte AENA

20/01/2021 | infografia | Tráfico aeroportuario

Análise mensual do tráfico de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia / Decembro 2020

Fonte AENA

Outros informes de tráfico de pasaxeiros aeroportuarios

08/03/2016 | informe | Tráfico aeroportuario

Movemento aeroportuario en Galicia / Ano 2017

Fonte AENA

05/09/2014 | informe | Tráfico aeroportuario

Movemento aeroportuario en Galicia / 1º cuadrimestre 2014

Fonte AENA

24/01/2013 | informe | Tráfico aeroportuario

Movemento aeroportuario en Galicia / Ano 2012

Fonte AENA