Movemento e tráfico aeroportuario

Información relativa aos aeroportos de Galicia en base a dúas ópticas diferentes: Unha de carácter cuantitativo, a partir dos datos de movemento de pasaxeiros facilitados por AENA, e outra de carácter cualitativo, na que se estuda o perfil e comportamento do viaxeiro de avión.

Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia

Non hai resultados.

Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios

15/10/2020 | infografia | Tráfico aeroportuario

Análise mensual do tráfico de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia / Setembro 2020

Fonte AENA

06/09/2019 | infografia | Tráfico aeroportuario

Análise mensual do tráfico de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia / Agosto 2019

Fonte AENA

05/08/2019 | infografia | Tráfico aeroportuario

Análise mensual do tráfico de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia / Xullo 2019

Fonte AENA

Outros informes de tráfico de pasaxeiros aeroportuarios

05/09/2014 | informe | Tráfico aeroportuario

Movemento aeroportuario en Galicia / 1º cuadrimestre 2014

Fonte AENA

Datos

12/03/2019 | datos | Movemento aeroportuario

Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia

Fonte Turismo de Galicia

05/02/2019 | datos | Tráfico aeroportuario

Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios - Serie mensual - España

Fonte AENA

Metodoloxía

05/02/2019 | metodoloxia | Movemento aeroportuario

Proxecto técnico: Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia

05/02/2019 | metodoloxia | Tráfico aeroportuario

Ficha: Tráfico de pasaxeiros aeroportuarios